Drejtimi i kompanisë

Gentian Bushati 

Drejtor i Përgjithshëm

  • Shitje, 
  • Marketing & PR, 
  • Logjistike

Elmar Geisler

Drejtor i Përgjithshëm

  • Servis
  • Finance
  • Administrate