Nga uji në gaz

2016-10-28


Nga uji në gaz

SEAT-i dhe Aqualia kanë bashkuar forcat për të zhvilluar projektin inovativ  SMART Green Gas, i cili synon të mbajë origjinën 100% spanjolle, biokarburante të rinovueshme nga ujërat e zeza që do të përdoret në  compressed natural gas (CNG) të automjeteve. Duke shënuar fillimin e  bashkëpunimit të tyre, e cila do të jetë me një kohëzgjatje prej pesë vjetësh, të dyja kompanitë këtë muaj kanë filluar kryerjen e testeve pilote në fabrikën e trajtimit të ujërave të ndotura që ndodhet në Jerez. Si pjesë e bashkëpunimit të tyre, SEAT I ka dhënë Aqualia-s dy Seat Leon automjete TGI për të kryer testimin e nevojshëm me biometan të marrë nga ujërat e zeza për të konfirmuar dhe verifikuar tërë zinxhirin e prodhimit derisa karburantit të merret dhe përdoret.

Ky projekt i përbashkët përbën një hap përpara në zhvillimin e një ekonomie qarkulluese dhe ndërtimin e qyteteve elastike. Përveç kësaj, ajo do të ndihmojë në hulumtimin dhe krijimin e lëndëve djegëse alternative në sektorin e automobilave spanjoll me prodhimin e gazit 100% lokal të rinovueshëm, Avantazhi kryesor i të cilit është se përdorimi I plotë I fuqisë së biometanit do të mundësoi që emetimet e CO2 të zvogëlohen krahasuar me automjetet qe levizin me benzinë.

Mbrapa këtij bashkëpunimi qëndron SEAT, si një kompani e angazhuar në gjetjen e alternativave vërtetë ekologjike përkundrejtë produkteve të naftës, duke u përafruar kështu me strategjinë e kompanisë dhe angazhimin e saj për përmirësimin e mjedisit. Sipas nënkryetarit të R & D për SEAT Dr. Matthias Rabe, "Me këtë projekt zhvillimi dhe bashkëpunimi me Aqualia, SEAT është bërë marka e parë në sektorin e automobilave të vendit që synonë përdorimin e biometanit 100% Spanjoll marrë nga ujërat e zeza". "Nxitja e krijimit të lëndëve djegëse alternative të rinovueshme, të cilat ndihmojnë në nxitjen e përmirësimeve të ardhshme mjedisore dhe përdorimin afatgjatë të automjeteve në qytetet janë një pjesë integrale e strategjisë së Seat", shtoi Dr. Rabe.

Drejtori i përgjithshëm i Aqualia-s Félix Parra vuri në dukje se "Ne jemi duke punuar për të ndryshuar modelin aktual, duke lënë pas modelin në të cilin trajtimi nënkupton një kosto të konsiderueshme të energjisë. Ky projekt është rezultat i veprimtarisë kërkimore intensive zhvilluar nga Aqualia për të marrë burimet e vlefshme nga procesi i trajtimit. Zhvillimi i projektit Smart Green Gas me një fabrikë të mesme të trajtimit të ujërave të zeza, mund të çojë potencialisht në prodhimin e përditshëm të 1 milion litra biokarburanteve, të mjaftueshme për më shumë se 300 automjete. Kjo do tu mundësojë qytete, ndër të tjera, të pajisin me karburant rrjetin e tyre të autobusëve urban, kamionë, makina e policisë apo ambulancat, ".

SMART Green Gas synon të optimizojë dhe të bëjë energjinë e sistemit më fleksibël. Të arrijë sigurinë më të madhe të energjisë në BE, duke dhënë më shumë autonomi dhe qëndrueshmëri për qytetet që zbatojnë këtë sistem. Kjo arrihet përmes zhvillimit të sistemeve të reja, tepër të efektshme për prodhimin e biogazit dhe konvertimin e saj në biometane, të cilat janë prodhuar nga ujërat e zeza të qyteteve. SMART Green Gas synon të mbetet e prodhuar lokalisht, si lëndë djegëse e rinovueshme që mund të përdoret në sektorin e automobilave apo e injektuar në rrjetin e shpërndarjes së gazit natyror.

Përkrahur nga Qendra për Zhvillim Industrial Teknologjik (CDTI), SMART Green Gas është duke u zhvilluar me pjesëmarrjen e pesë partnerëve, duke përfshirë gazit natyror FENOSA dhe NATURGAS EDP, si dhe organizatat kërkimore publike të tilla si Instituti katalanas për Kërkime ujore (ICRA) dhe universitetet e Girona, Valladolid dhe Santiago de Compostela.

SEAT po merr pjesë në bashkëpunim me Aqualia.