SEAT i përkushtuar ndaj talenteve të rinj dhe trajnimeve.

2017-08-10

 

SEAT përforcon angazhimin e tij në lidhje me trajnimin e talenteve të rinj duke bashkëpunuar me universitetet dhe shkollat kryesore të biznesit. Në vitin e fundit, krijuesi më i madh i punësimit në sektorin industrial në Spanjë ka zbatuar disa projekte që e pozicionojnë atë si një nga kompanitë më të përkushtuara të vendit në inovacion dhe në zhvillimin e profesionistëve të rinj.

Një nga nismat kryesore është bashkëpunimi mes markës dhe ESADE. SEAT merr pjesë aktive në programet e trajnimit të këtij institucioni akademik dhe është bërë anëtar nderi i këtij fondacioni prestigjoz i shkollës së biznesit. Në të njëjtën kohë, nëpërmjet ESADE, këtë vit prodhuesi i makinave ka krijuar edhe grantin SEAT, i cili synon të promovojë trajnimin e drejtuesve të ardhshëm. Gjatë periudhës 2016/17, dy studentë nga mosha 18 deri në 22 vjeç ndoqën një BBA (Bachelor në Administrim Biznesi) pa pagesë, duke marrë një hap të mëtejshëm në angazhimin e markës me trajnimin e talenteve të rinj.

Në këtë kuptim, përmes një marrëveshjeje me IESE, SEAT promovon Inovacionin SEAT, i drejtuar nga profesori i IESES Antonio Dávila, i cili i përgjigjet angazhimit të të dy organizatave për të kryer hulumtime mbi inovacionin, që aplikohen në modele të ndryshme biznesi dhe shpërndarjen e gjetjeve të tyre midis drejtuesve dhe udhëheqësve të biznesit.

"Bashkëpunimet me universitetet e forcojnë qëllimin tonë për promovimin e talenteve të rinj, pasi ne besojmë fuqishëm që drejtuesit e ardhshëm jo vetëm që duhet të kontribuojnë në përparimin e kompanisë, por gjithashtu duhet të jenë një faktor kyç në zhvillimin dhe transformimin e shoqërisë. Jemi shumë të lumtur që kemi mundësin të bashkëpunojmë me qendrat arsimore të shkëlqyera si IESE, ESADE, UPC ose ELISAVA ", shpjegon zëvendëskryetari i SEAT për Burimet Njerëzore Xavier Ros.

 

R & D për lëvizshmërinë e së ardhmes

Platforma CARNET (Cooperative Automotive Research Network) qëndron në të njëjtën linjë me bashkëpunimin. E themeluar nga SEAT, Volkswagen Group Research dhe Universiteti Politeknik i Katalonjës, është qendra e pare e kërkimit dhe e inovacionit e fokusuar në sektorin e makinave dhe lëvizshmërisë urbane të së ardhmes në Barcelonë. Në këtë mënyrë, Universiteti dhe industria krijojnë një front të bashkuar për të krijuar, zhvilluar dhe arritur teknologji inovative që ofrojnë një zgjidhje për jetesën e ardhshme urbane: sistemet e reja të lëvizshmërisë dhe mënyrat e reja dhe më efikase të përdorimit të makinave.

Në kuadër të projektit CARNET, këtë vit Rücker Lypsa dhe Shkolla Universitare e Dizajnit dhe Inxhinierisë (ELISAVA) të Universitetit të Barcelonës kanë paraqitur gjithsej gjashtë projekte të lidhura me lëvizjen autonome dhe lëvizshmërinë e 2025/2030 në kontekstin e qytetit të Barcelonës , Zhvillimin e shërbimeve të reja lëvizëse dhe të brendshme të makinave autonome që lidhen me këto shërbime. Dy nga projektet janë pranuar nga ekipi i Dizajnit SEAT.