Brenda fabrikës SEAT në Martorell

2018-01-10

 

Rutina e përditshme e robotëve autonom: Më shumë se 1.600 km dhe 23.800 pjesë.

 

• 125 automjete të drejtuara automatikisht (AGV) ndajnë çdo ditë hapësirën e punës me 7,000 punonjës në fabrikën SEAT në Martorell

• Këto robotë inteligjent transportojnë 23.800 pjesë në ditë dhe mbulojnë një distancë prej 436.000 km çdo vit, ekuivalent me distancën midis Tokës dhe Hënës

• Transporti me bazë robotike lehtëson dhe optimizon punët e punëtorëve të fabrikës dhe redukton kohën e prodhimit me 25%

Një dritë blu vazhdon në orën 5 të mëngjesit në depon e motorëve. Ajo i përket një prej 125 robotëve që fillon rrugën në një nga workshop-et e fabrikës SEAT në Martorell, ku bën deri në 2800 raunde çdo ditë. Kështu këta robot punojnë:

- 125 robotë dhe 7,000 punonjës të fabrikës: Ata skanojnë një barcode për t'u siguruar që transportojnë pjesën e duhur dhe një sensor pastaj hap derën e magazinës në mënyrë që të mund të ndjekin qarkun e tyre. Kjo është mënyra se si disa prej 125 AGVs fillojnë ditën e tyre të punës, ku rrugët e tyre kryqëzohen përveçse me njëri-tjetrin edhe me 7,000 punëtorë të fabrikës duke rezultuar në një performancë të sinkronizuar plotësisht. Makinat automatike të transportimit të robotëve, kutitë e shpejtësisë, amortizuesit ose dritaret e dyerve dhe ngarkesat individuale të tyre peshojnë deri në 1,500 kg.

- Një udhëtim në Hënë me semaforë dhe këmbësorë: Çdo vit AGV udhëtojnë mbi 436,000 km, që është më shumë se distanca midis Tokës dhe Hënës. Kur ndjekin shtigjet e tyre të paracaktuara ata e dinë se kur duhet të ndalet në një dritë të kuqe ose kur një punonjës kalon rrugën e tyre falë vizionit të tyre rrethues 360 °. Ata koordinohen me 'këmbësorët' dhe garantojnë sigurinë e tyre duke paralajmëruar praninë e tyre me dritat e skanimit me lazer.

- Drejtimi në kuadër të 'Galaxy Robot': AGVs në fabrikën e Martorell ndjekin 40 shtigjet udhëzuese të përcaktuara me gjurmët magnetike të ngulitura në dysheme. Çdo rrugë zgjat mes 1 dhe 7 minuta. Gjatë kësaj kohe, robotët ndjekin qarqet drejtuese dhe automatikisht zvogëlojnë shpejtësinë e tyre në kthesa në mënyrë që ata të mos humbasin stabilitetin kur mbajnë ngarkesa të rënda dhe janë në gjendje të mbajnë një distancë sigurie. Në të ardhmen, këto rrugë udhëzuese do të hapin rrugën për sistemet e navigimit GPS.

- Telekomanda: Pesë punonjës konfigurojnë, dhe nëse është e nevojshme, modifikojnë në distancë cilësimet e shtigjeve të të gjitha AGV-ve nga një dhomë kontrolli. Një server i centralizuar mbledh informacion nga softueri i instaluar në secilin robot, dhe pozicioni i tyre i saktë shfaqet me një simbol numerik në ekranet në dhomë. Një dritë e gjelbër tregon performancën e plotë të energjisë; nëse kthehet në qelibar kjo do të thotë se ata janë ndalur për shkak të një pengese ose për shkak se po mbushin bateritë e tyre. Sistemi zbulon gjithashtu probleme teknike të mundshme dhe është në gjendje t'i zgjidhë ato menjëherë.

- Ndarja e inteligjencës në industrinë 4.0: Revolucioni i katërt industrial i mundëson punëtorëve që të kontrollojnë proceset për të optimizuar vendimmarrjen dhe për të lejuar që këta robotë bashkëpunues të kryejnë shumicën e detyrave fizike dhe të përsëritura. Si pikë referimi në industrinë e digjitalizimit dhe automatizimit, SEAT gjithashtu parasheh masa të tjera të tilla si integrimi i softuerëve dhe pajisjeve në prodhim dhe logjistikë.