Gjenerata e re e kambiove mundëson kursimin e CO2 deri në 5gr/km

2019-08-19

Volkswagen ka zhvilluar një kambio manual modern: MQ281, siç njihet, punon në mënyrë efiçente dhe kursen deri në 5gr CO2 për kilometer, variuar nga kjo kombinimi motor-kambio. Passat i ri do të jetë makina e pare e paisur me MQ281, ndjekur nga thuajse të gjitha makinat e Volkswagen Group.

Askush nuk i kushtoi vëmendje kambiove manuale deri tani. Megjithatë, vetëm modifikime të vogla ishin të mjaftushme për të përmirësuar efiçensën dhe konsumin me një impakt të madh në emetime dhe në ambjent. Megjithëse ato punojnë në qetësi, kambiot manual kanë një shpërndarje të konsiderueshme në tregun global si pasojë e shkallës së lartë të instalimit.

Trendi drejt nga segmenti i SUV me rrota me diameter të madh rrit kërkesën për kambio manual. "Me MQ281, ne kemi zhvilluar një kambio manual shumë efiçente që realisht arrin këto kërkesa - dhe së shpejti do të prezantohet edhe tek makina të tjera të volumit të madh," shpjegon Helmut Göbbels, Drejtor i zhvillimit të kambiove manuale dhe 4x4 në Volkswagen. MQ281 ka një spektrum të torque nga 200Nm deri në 340Nm, që do të thotë se tërësisht ose pjesërish mundet të zëvendësojë dizajnin actual të kambiove të Volkswagen me emërtimet e brendshme MQ250 dhe MQ350 respektivisht.

Është i bazuar në një koncep boshti 2.5 dhe arrin një shtrirje të marshit të lartë me një maksimum prej 7.89. Nga ana tjetër, kjo garanton performance të mire të ngaries - edge tek makinat e mëdha me rrota të mëdha - dhe ndihmon, nga ana tjetër, "downspeeding", që është (ruajtje e karburantit) të ngarit në marsh të lartë me shpejtësi të ulët motorri.

Zhvillimi i kambios së re u fokusua veçanërisht tek përmirësimi i efiçensës. "Këtu ne kemi përdorur metoda të zhvillimit virtual," thotë Helmut Göbbels. "Kjo n'a lejoi të dizejnonim një sistem komplet të ri të qarkullimit të vajit. Duke përdorur disa lloj vajrash, ne mundëm që të arrinim lubrifikim uniform dhe optimal të rrotave të marsheve dhe kushinetave, duke reduktuar sasinë e vajit në vetëm 1.5 litra." Për të  reduktuar më tej fërkimin, një koncept kushinetash është adaptuar në zhvillimin e kambios. Dizajni përdori kushineta me fërkim të minimizuar me vula me kontakt të ulët.

Materialet e përdorura dhe distribucioni i tyre për kapakun e kambios gjithashtu është optimizuar. Me ndihmën e një vegle tjetër të zhvillimi virtual, një structure kapaku e optimizuar drej fortësisë mund të dizejnohet. Kapaku i ri mbështet kërkesat e sotme të zhurmës, (shmangia e zhurmave sekondare të padëshiruara) dhe si pasojë siguron përmirësimin e komfortit në drejtim nëpërmjet më pak vibrimeve të dëgjushme ose jo në makinë.

Ashtu si me shumë kambio të tjera të Volkswagen, MQ281 është e prodhuar "në shtëpi". "Lufta" është "rrugës" aktualisht në fabrikat në Barcelonë (Spanjë) dhe Córdoba (Argjentinë).