E ardhmja jote në Porsche

 

Porsche Albania, kompania e parë ndërkombëtare e automobilave që operon në tregun e automjeteve të reja në Shqipëri dhe një nga kompanitë kryesore në tregun e automobilave në Shqipëri, është pjesë e një prej  kompanive më të suksesshme tregtare të automobilave në Evropë, Porsche Holding Group austriake.

 

Porsche Albania sh.p.k. është importuesi zyrtar dhe shitësi ekskluziv i Volkswagen, ŠKODA, SEAT, Audi dhe Volkswagen Makina Tregtare në Shqipëri. Për zhvillimin e mëtejshëm të biznesit tonë në Tiranë ne po kërkojmë një anëtar të ri të ekipit.

 

Prandaj ne po kërkojmë kandidatë të kualifikuar dhe të motivuar për pozicionin e:

DISPATCHER

Detyrat:

·         Mirëmbajtja dhe menaxhimi i flotës së kompanisë

·         Të sigurojë që flota e automjeteve është parkuar siç duhet në përfundim të çdo transporti.

·         Ruajtja e çelësave rezervë për çdo automjet demo dhe të kompanisë.

·         Koordinimi dhe organizimi i transportit të bashkëpunëtorëve veçanërisht për ata që nuk kanë një automjet të kompanisë.

·         Raportimi i përdorimit të të gjitha automjeteve demo dhe të kompanisë gjatë punës së përditshme

·         Raportimi dhe mirëmbajtja për përdorimin e KM dhe limitet sipas standardeve të kompanisë

·         Koordinimi dhe raportimi i konsumit të karburantit sipas rregullave të kompanisë dhe informimi i përdoruesit të automjetit respektiv dhe të departamentit të Financës për të përgatitur faturën për pagesë në rast të udhëtimeve personale (KM private)

·         Të bashkëpunojë ngushtë me WeltAuto SC për automjetet demo dhe të kompanisë

·         Të bashkëpunojë me specialistët e transportit për të përcaktuar trajektoren më efikase të transportit.

·         Ruajtja e listës të të gjitha automjeteve të transportuara.

·         Monitorimi i vendeve të parkimit.

·         Rekomandimi i përmirësimeve ose ndryshimeve në praktikat e punës.

·         Mbajtja e një sërë dokumentesh, dosjesh dhe regjistri (çdo ditë, javë, muaj)

·         Të ndihmojë në operacionet rutinë të zyrës (dogana, DPD, DPSHTR, noteri, financa)

·         Të monitorojë progresin e programit të mirëmbajtjes dhe të komunikojë përditësimet në mënyrë efektive

·         Të punojë me programin (CROSS Sales) për të deklaruar mirëmbajtjen e stokut me informacion të duhur

 

Aftësitë dhe kompetencat kryesore

Profesionale

·         Prezencë e shkëlqyer

·         Të ndjekë procedurat standarde.

·         I aftë të mësojë shpejt për menaxhimin e zinxhirit të furnizimit.

·         Aftësi të shkëlqyera për të ndjekur punët e përditshme.

·         Niveli i lartë i përgjegjësisë, profesionalizmit dhe performancës.

·         Komunikimi në mënyrë efektive me kolegët duke u dhënë atyre informacion të qartë dhe konciz, sqarime dhe udhëzime.

·         Koordinimi i saktë i detyrave të përditshme.

 

Personale

·         I aftë të punojë në ekip.

·         Aftësitë kompjuterike (paketa office): nevojiten për menaxhimin e databazës

·         Gjuhët e huaja: nevojitet anglishtja bazë

·         Patentë e vlefshme

 

Ne ofrojmë një paketë të shkëlqyer shpërblimi dhe mundësi shumë të mira për zhvillim profesional. Vetëm kandidatët e listuar në listën e ngushtë do të kontaktohen më tej. Kandidatët që do të ftohen për një intervistë mund t'i nënshtrohen testit me shkrim për kualifikimet e lartpërmendura.

Për shqyrtim të plotë, dorëzoni letrën e aplikimit dhe CV (curriculum vitae) jo më vonë se deri më 20 shtator 2021 në office(kwfat)porsche(kwfdot)al ose dorazi në Porsche Albania, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Monun, Tiranë, Shqipëri.

 

* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të rreptë sipas ligjit Nr. 9887 të përcaktuar nga Parlamenti Shqiptar për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale".