Porsche Albania eshte pjese e Porsche Holding Salzburg, I cili zoterohet 100% nga Volkswagen AG te cilet  perbejne nje nga grupet me te medha ne industrine e automotive ne Europe.

 Porsche Holding ka punuar për të arritur reputacionin e saj të jashtëzakonshëm gjatë 60 viteve të ekzistencës së saj në mbi 20 vende evropiane, në Kinë, Amerikën e Jugut dhe Malajzia. Përgjegjësia sociale dhe një standard i lartë i etikës e kanë bërë Porsche Holding atë që është sot: distributori më i suksesshëm i automobilave në Evropë.

Integriteti dhe perputhshmeria jane  bere nje funksion i identifikueshem ne shume organizata ne mbare boten dhe ne jemi krenar qe jemi nje shoqeri tregtare qe i perket ketij komuniteti. Ne nxitemi  nga deshira per te konkurruar ne treg ne perputhje te plote me ligjin, ne menyre etike dhe transparente.

Emri Porsche Albania perfaqeson nje shoqeri tregtare qe vepron ne menyre transparente, etike dhe te besueshme. Vizioni i kesaj shoqerie nuk pranon kategorikisht asnje sjellje te paligjshme qe shkel legjislacionin ne fuqi apo rregulloret e brendshme, qe shkel vlerat, standardet dhe politikat tona.

Per ne eshte shume e rendesishme te sigurohemi qe po veprojme ne nje menyre etike dhe ligjore.

Per Porsche Albania,  pajtueshmëri do të thotë që punonjësit e saj jo vetëm që respektojnë ligjin aktual, por gjithashtu respektojnë një sërë parimesh morale që tejkalojnë thjesht respektimin e ligjit. Këto parime janë përcaktuar në Kodin e Sjelljes të vetë kompanisë.

 

Cfarë është pajtueshmëria?

Pajtueshmëria do të thotë të respektosh të gjitha ligjet, rregulloret dhe rregullat e brendshme. Pajtueshmëria përcakton kornizën ligjore dhe synon parandalimin e shkeljeve para se ato të ndodhin.

Cfarë është Integriteti?

Integriteti do të thotë të bësh gjënë e duhur në bazë të bindjes personale të një personi - të veprosh me përgjegjësi për kompaninë, partnerët e biznesit dhe si anëtar i shoqërisë sonë.

Kjo është arsyeja pse integriteti dhe sjellja në përputhje nuk janë vetëm veprime që kompania jonë dëshiron të bëjë - ne përkundrazi konsiderojmë se integriteti dhe pajtueshmëria janë përbërës thelbësorë të kulturës sonë tregtare

 

Kontakt ne Porsche Albania

Compliance 

Local Compliance Officer
Name: Av. Erblina Shalesi LLM

 

Tel. +355 (04) 240 74 30 (ext. 103)
Fax. +355 (04) 240 74 34
Mob. +355 (0) 69 70 25 043
E-mail. compliance(kwfat)porsche(kwfdot)al

Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/

 

Integrity 

Local Integrity Officer
Name: Jona Njocko

 

Tel. +355 (04) 240 74 30 (ext. 110)
Fax. +355 (04) 240 74 34
Mob. +355 (0) 69 77 22 665
E-mail. jona.njocko(kwfat)porsche(kwfdot)al

Web: www.porsche-holding.com/en/company/compliance-integrity/