Drejtimi i kompanisë

Gentian Bushati 

Drejtor i Përgjithshëm

  • Shitje;
  • Marketing & PR;
  • Logjistikë.

Daniel Wukowitsch

Drejtor i Përgjithshëm

  • Servisi;
  • Financë;
  • Administratë.