Departamentet në Porsche Albania

Shitjet

Z. Erion Sade
Konsulent shitje Audi

erion.sade(kwfat)porsche(kwfdot)al

Z. Bledar Kozma
Brand manaxher ŠKODA

bledar.kozma(kwfat)porsche(kwfdot)al

Z. Elion Gjoka
Brand Manaxher VW Makina tregtare

elion.gjoka(kwfat)porsche(kwfdot)al

Z. Armand Saliu
Brand Manaxher VW makina pasagjerësh

armand.saliu(kwfat)porsche(kwfdot)al 

Das Weltauto - Makina të përdorura

Z. Lediol Beltoja
Konsulent shitje SEAT dhe Das Weltauto 

lediol.beltoja(kwfat)porsche(kwfdot)al

Servisi

Z. Albert Gjoni
Manaxher Servis

albert.gjoni(kwfat)porsche(kwfdot)al

Logjistika

Znj. Eliverta Kanani
Manaxhere Logjistike

eliverta.kanani(kwfat)porsche(kwfdot)al

Financa

Znj. Erinda Kanina
Manaxhere Finance

erinda.kanina(kwfat)porsche(kwfdot)al

Departamenti TI

Z. Elton Muco
Manaxher TI

elton.muco(kwfat)porsche(kwfdot)al

Marketing

Znj. Erilda Hoxha
Manaxher Marketing

erilda.hoxha(kwfat)porsche(kwfdot)al

Pjesët e këmbimit

Z. Engjell Mehmetaj 
Manaxher i pjesëve të këmbimit

engjell.mehmetaj(kwfat)porsche(kwfdot)al

Departamenti ligjor

Znj. Erblina Shalesi
Menaxhere e departamentit Ligjor dhe Pajtueshmerise

erblina.shalesi(kwfat)porsche(kwfdot)al

Departamenti i Burimeve Njerëzore

Znj. Jona Njoçko
Menaxhere e Burimeve Njerezore

jona.njocko(kwfat)porsche(kwfdot)al