Departamentet në Porsche Albania

Shitjet

Z. Erion Sade
Shitje Audi 

Z. Bledar Kozma
Brand manaxher ŠKODA 

Z. Elion Gjoka
Brand Manaxher VW Makina tregtare

Z. Armand Saliu
Brand Manaxher VW makina pasagjerësh

Das Weltauto - Makina të përdorura

Z. Lediol Beltoja
Konsulent shitje SEAT dhe Das Weltauto 

Servisi

Z. Albert Gjoni
Manaxher Servis

Logjistika

Znj. Eliverta Kanani
Manaxhere Logjistike

Financa

Znj. Erinda Kanina
Manaxhere Finance

Departamenti TI

Z. Elton Muco
Manaxher TI

Marketing

Znj. Erilda Hoxha
Manaxher Marketing

Pjesët e këmbimit

Znj. Engjell Mehmetaj 
Manaxher i pjesëve të këmbimit

Departamenti ligjor

Znj. Erblina Shalesi
Juriste dhe Oficere Pajtueshmerie

Departamenti i Burimeve Njerëzore

Znj. Jona Njoçko
Menaxhere e Burimeve Njerezore